.

PPOŻ

Zaufaj profesjonalistom – Bezpieczeństwo pożarowe z ATM Safety

PPOŻ

Przepisy przeciwpożarowe w Polsce są dość restrykcyjne, ale konieczne. Pracodawcy mają interes w spełnianiu tych wymagań – nie tylko ze względu na przestrzeganie prawa, ale także z uwagi na odpowiedzialność biznesową. Firma ATM Safety oferuje szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które są przeznaczone zarówno dla pracowników ogólnych, jak i osób odpowiedzialnych za ten obszar w firmie.

Zgodnie z ustawą, pracodawca wskazuje osoby odpowiedzialne za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. ATM Safety przeszkoli te osoby w teoretycznej i praktycznej wiedzy w tym zakresie, co jest kluczowym elementem zwiększenia bezpieczeństwa w Państwa firmie.

Nasze szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów od ochrony przeciwpożarowej. Nauczą oni Państwa pracowników, jak prawidłowo korzystać z gaśnicy i innych środków gaśniczych, jak zaplanować drogi ewakuacyjne i jak zachować się w przypadku pożaru. Ta wiedza może nigdy nie zostać wykorzystana, ale w przypadku zagrożenia okaże się bezcenna.

Zgodnie z przepisami, Państwa pracownicy muszą również być przeszkoleni w zakresie znajomości i zrozumienia instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasze kursy skupiają się na praktycznej wiedzy i są wspierane przez pokazy i elementy multimedialne. Dzięki temu mają Państwo pewność, że szkolenie nie jest tylko formalnością w celu spełnienia wymogów ustawowych. Przekonają się Państwo, że pracownicy są bezpieczni i odpowiedzialni, co znacząco wpływa na komfort prowadzenia biznesu.

Terminy i miejsce szkoleń są elastyczne i dostosowane do Państwa potrzeb. Jesteśmy w stanie zorganizować kursy wyjazdowe.