Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z wymogami ergonomii

Miejsce wykonywania obowiązków zawodowych powinno być nie tylko bezpieczne, ale i komfortowe. Na organizację stanowiska pracy biurowej składa się wiele czynników. Wpływ na to mają np. aranżacja przestrzeni, odpowiednie oświetlenie i temperatura czy poziom hałasu. To, w jaki sposób zostaną zorganizowane warunki do realizacji czynności zawodowych, przekładać się będzie na jakość pracy, samopoczucie oraz zdrowie pracownika. Pracodawca zobligowany jest do tego, aby zapewnić każdej zatrudnionej osobie 13m³ wolnej przestrzeni oraz co najmniej 2 m² wolnej powierzchni podłogi. Wysokość pomieszczeń biurowych nie powinna być mniejsza niż 3 m jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i nie mniejsza niż 2,2 m jeżeli pracownicy przebywają w nich od 2 do 4 godzin. Aby wyeliminować nadmierny wpływ promieni społecznych na stanowiska pracy, dobrze jest wyposażyć okna np. w rolety. Pomieszczenie powinno być oświetlone zarówno światłem dziennym, jak i elektrycznym, a panująca w nim temperatura nie niższa niż 18 stopni.

To kilka przykładowych zasad, jakich należy przestrzegać. Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z wymogami ergonomii to jedna z propozycji naszych szkoleń z zakresu BHP. Pomagamy pracodawcom dostosować przestrzeń do przepisów BHP. Dzięki temu mogą oni uniknąć wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u pracowników.