Ile jest ważne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno biurowych?

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dzięki którym będzie chronione zdrowie i życie pracowników, to podstawowe wymogi, jakie musi spełniać w firmie każdy pracodawca. Ponadto ciąży na nim obowiązek organizowania szkoleń BHP. Ich częstotliwość oraz forma uzależniona jest od rodzaju zajmowanego przez zatrudnionego stanowiska pracy. Mogą je organizować pracodawcy lub odpowiedniego do tego przeszkolone i uprawnione jednostki, takie jak np. nasza firma.

Jak wygląda sytuacja w przypadku pracowników administracyjno-biurowych? Ile jest ważne zorganizowane dla nich szkolenie BHP? Jeśli zgodnie z przepisami o statystyce publicznej rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, to pracownicy muszą być szkoleni raz na 6 lat.

Gdy jednak pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni są u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono wyższą niż trzecia kategoria ryzyka, nie muszą przechodzić kolejnego szkolenia okresowego w zakresie BHP. Wystarczy, że zostanie ono raz wykonane w czasie trwania stosunku pracy i będzie ważne stale.