Czynniki uciążliwe przy pracy z komputerem BHP

Każdy pracownik, wykorzystujący do realizacji zawodowych obowiązków komputer (bez względu na to, czy jest to urządzenie stacjonarne, czy też nie), narażony jest na działanie różnych czynników uciążliwych. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • promieniowanie jonizujące i optyczne podczerwone oraz nadfioletowe,
  • promieniowanie cieplne – pochodzące od urządzeń takich jak jednostka centralna, monitor lub innych, które podłączone są do komputera, powodujące podwyższenie temperatury otoczenia i zmniejszenie wilgoci w pomieszczeniu,
  • obciążenia mięśniowo-szkieletowe – związane z wykonywaniem pracy w pozycji siedzącej, co prowadzi do nadwerężenia kręgosłupa, mięśni tułowia i pleców, a to z kolei sprzyja tworzeniu się nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa. Ponadto brak aktywności fizycznej spowalnia procesy fizjologiczne i prowadzi do zmniejszenia wydolności fizycznej i umysłowej,
  • obciążenie narządu wzroku, które objawia się np. uczuciem pieczenia oczu, pogarszaniem się zdolności widzenia czy bólami głowy.

Te czynniki uciążliwe występujące przy pracy z komputerem można w dużym stopniu ograniczyć, dostosowując stanowisko do zasad BHP. Chętnie podpowiadamy pracodawcom, w jaki sposób to zrobić.