Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy biurowej

Wbrew pozorom, praca biurowa wcale nie jest pozbawiona zagrożeń. Na tym stanowisku również występują czynniki szkodliwe, które powodować mogą niekorzystne skutki zdrowotne dla pracownika. Do nich zalicza się m.in.:

  • substancje chemiczne, których źródłem są np. lakiery, farby na wykorzystywanych w biurze materiałach budowlanych czy wykończeniowych,
  • zanieczyszczenia w powietrzu – pochodzące np. z grzejników, piecyków, klimatyzacji czy ze stosowanych środków czystości,
  • drgania wywołane przez urządzenia biurowe – np. komputer, drukarki,
  • gorący lub zimny mikroklimat – jako efekt zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury panującej w pomieszczeniu pracy,
  • brak odpowiedniej przestrzeni do zajęcia wygodnej pozycji ciała podczas wykonywania obowiązków zawodowych,
  • brak możliwości regulacji wysokości blatów, stołu lub siedziska,
  • promieniowanie emitowane przez monitory, kserokopiarki, skanery, oświetlenie.

W jaki sposób można zapobiec tym czynnikom szkodliwym na stanowisku w pracy biurowej? Jak stworzyć optymalne warunki? Podczas przeprowadzanych przez nas szkoleń przekazujemy informacje na temat tego, jakie zorganizować miejsce pracy odpowiadające przepisom BHP i niestwarzające bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika.