BHP w Administracji

1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy w zakresie szkoleń okresowych w przypadku pracowników administracyjno-biurowych. Nie są one już wymagane, pod warunkiem, że:

  • rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka,
  • z oceny ryzyka, którą definiuje Kodeks Pracy, nie wynika, że jest to konieczne.

Ta sytuacja prawna jednak nie do końca jest jasna. Przepisy prawa pracy, w tym dotyczące szkoleń BHP, nie definiują bowiem, kim jest taki pracownik. Nie określają również, jakie kryteria należy przyjąć, aby zakwalifikować daną osobę do tej kategorii zawodowej. Obowiązkiem pracodawców jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Wielu z nich z racji swojej odpowiedzialności za przestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy, boryka się więc z wątpliwościami.

Wstępne szkolenia w tym zakresie są obowiązkowe, a dobrą praktyką jest powtarzanie ich w czasie trwania stosunku pracy, aby utrwalać wiedzę z tej dziedziny czy zapoznać się z ewentualnymi zmianami.

Jeśli więc pracodawcy chcą zorganizować szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem. Dopasowujemy tematykę do danej branży oraz dostosowujemy się w zakresie terminu i miejsca do możliwości klienta.