• Sprawy BHP i ZUS tel. 509 485 235 email – tzelobowski@wp.pl
  • Sprawy PPOŻ tel. 663771246 email – tomasz.malesinski69@gmail.com