Od 15.10.2022 jako ATM Safety rozpoczynamy współpracę z firmami w zakresie
pozyskiwania dofinansowań  na poprawę warunków pracy w ramach konkursu
„Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny
pracy” organizowanego jest przez ZUS.

 Kolejny nabór odbędzie się między I – II kwartałem 2023 r.

Wkrótce więcej informacji.